عکس العمل امام رضا علیه‏السلام در برابر پیشنهاد ولایتعهدی

اولین واکنش امام هشتم علیه‏السلام نسبت به پیشنهاد مأمون در خصوص ولایتعهدی، این بود که از آمدن به خراسان سرباز زد چرا که آمدن او به «مرو» یک پیروزی سیاسی برای مأمون به حساب می‏آمد.12

کلینی از «یاسر خادم» و «ریّان بن صلت» نقل کرده است: وقتی کار امین پایان یافت و حکومت مأمون استقرار یافت، نامه‏ای به امام علیه‏السلام نوشته و از او خواست تا به خراسان بیاید، ولی امام هرگز به درخواست او جواب مساعد نمی‏داد13 مأمون در سال 200ه·· . ق نامه‏ها و پیک‏های متعدد به مدینه، حضور حضرت رضا علیه‏السلام فرستاد و آن حضرت را با تأکید و تشدید به خراسان دعوت کرد14 در حدیث آمده است: مأمون از نوشتن نامه در این رابطه دست بردار نبود.15

تا این که «رجاء بن ابی الضحاک» را مأمور کرد که امام علیه‏السلام را به این مسافرت مجبور کند.16

/ 0 نظر / 19 بازدید