امام رضا علیه السلام و تعبیر خواب یکی از یاران

      اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.ir                                    

 

 

 

                              اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.ir

                               اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.irاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.bahar20.sub.ir

ابی حبیب نباجی می گوید:
شبیرسولخدا صلی الله علیه و آله و سلمرا در خواب دیدم که گویا به نباج* آمده و درمسجدی که حجّاج، هر سال در آن وارد می‌شدند نشسته است. من به ایشان سلام کردم. پیامبر مشتی خرمای صیحانی را از طبقی که روبرویش بود به من داد
.
آنها را شمردمهجده دانه بود
.
وقتی بیدار شدم با خودم فکر کردم که هجده سال دیگر عمر خواهمکرد
.
از این جریان بیست روز گذشت. روزی در زمینم زراعت می کردم که به من خبردادندحضرترضا علیه السلامازمدینهبه نباج آمده و در مسجد حجاج اقامت کرده است. من به مسجد رفتم و دیدم امام، درستمانند پیامبر، در همان جایی که در خواب دیده بودم بر حصیری نشسته، و طبقی از خرمایصیحانی در مقابل اوست
.
به امام سلام کردم. امام جواب سلام مرا داد، مرا نزد خودخواند و مشتی خرما به من عنایت کرد. خرماها را شمردم و دیدم هجده دانه است
.
عرضکردم:«یابن رسول الله! بیشتر عنایت کنید

فرمود:«اگر رسول خدا بیشتر می‌داد،من هم می‌دادم
نباج منطقه‌ای است بر سر راهبصره.

منابع:
بحارالانوار، ج 49، ص 35، ح 15. از عیون الاخبار رضا، ج 2، ص 210.

/ 0 نظر / 13 بازدید