اشعار در مدح امام رضا علیه السلام


ای قبلة عشق قصر بلندت
آهوی دلها صید کمندت


پرمیکشد مرغ دلم سوی خراسان @@@مولارضا، مولارضا، مولارضا جان


ای رستگاری، ظل لوایت
از شرط توحید مهر ولایت


ای روضه ات چشم و چراغ اهل ایمان @@@ مولا رضا، مولا رضا، مولارضاجان


مأمون به جانت کینه فزون کرد
زهر ستم داد قلب تو خون کرد@@@ مولا رضا، مولا رضا، مولارضاجان
شد چشم عالم در عزایت گریه باران @@@ مولا رضا، مولا رضا، مولارضاجان


در شهر غربت از پا فتادی

به خاک حجره صورت نهادی


لب تشنه جان دادی تو چون شاه شهیدان @@@ مولا رضا، مولا رضا، مولارضاجان

/ 0 نظر / 27 بازدید