معجزه امام رضا علیه السلام در تبدیل خاک به طلا

 

ابراهیم بن موسی می‌گوید:
از  حضرت رضا  علیه السلامکمک مالی می‌خواستم و بر آن اصرار می‌کردم. روزی به همراه اماماز شهر خارج شدیم. هنگام نماز شد. امام در کنار صخره‌ای نزدیک قصری که در آنجا بودنشست و فرموداذانبگو

پرسیدم:«آیا منتظر بقیهنمی‌مانید؟
»


امام فرمود:«هرگز بدون دلیل، نماز اول وقت را به تعویق نینداز

من اذان گفتم و با امام نماز خواندیم. سپس عرض کردم:«ای پسر  رسول الله! هنوز خواسته‌ام را برآورده نکرده‌اید و من به شدت نیازمندم

امامچوبی را به زمین کشید. سپس دست برد و از زیر خاک، یک شمش طلا بیرون کشید وفرمود:«بگیر! خداوند در آن برای تو برکت قرار دهد. از آن بهره مند شو و آنچه را کهدیدی، به کسی نگو

آن شمش برای من برکت کرد و من از ثروتمندان منطقه خود شدم
.

منابع:
بحار الانوار، ج 49، ص 49، ح 49. از الخرائج و الجرائح / 230. وکافی، ج 1، ص 488.

 

مباحثات امام رضا علیه السلام درباره امامت:

 

 

در جلسه‌ای کهمامون با فقها و اهل کلام داشت، یکی از حاضران ازحضرت امام رضا (ع) پرسید:
«
یا ابن رسول الله، امامتبا چه چیز ثابت می‌شود؟»

امام فرمود:« با نص و دلیل

گفت:« امام را از چه راه باید شناخت؟»

امام فرمود:« امام را با علم و استجابت دعایش بایدشناخت
گفت:« شما اخبار آینده را از کجا می دانید؟»

فرمود:« ما علمبه آینده را از  رسول ص  فرا گرفته‌ایم و این علم را از یکدیگر به ارثمی‌بریم


پرسید:« چیزهایی را که در دل مردم است، از کجا درک می‌کنید و نیت‌هایشان را چگونه درمی‌یابید؟»

حضرت رضا علیه السلام فرمود:
«
مگر نشنیده‌ای که رسول خدا فرمود « از تیزبینی مومن بترسید که او با نور خدامی‌بیند؟
»
گفت:« آری، این حدیث را شنیده‌ایم


امام فرمود:

«
هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه تیزبینی و نوری دارد. خداوند آننور را در ائمهاهلبیت قرار داده و این نور به اندازه‌ی تمام نورهای مؤمنین است

مأمون بهامام نگاهی کرد و گفت:« ای اباالحسن، به ما بگو خداوند به اهل بیت چه چیزهاییداده؟»
حضرت امام رضا علیه السلامفرمود:

«
خداوند متعال با «روح»، ما راتأیید کرده و روح، فرشته نیست بلکه بالاتر است. خداوند، روح را جز با پیغمبر اسلام،با پیغمبر دیگری همراه نکرده اما با اهل بیت و امامان هست و آنان را تأییدمی‌کند

منابع:

  • اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه السلام، ص 647، ح 11.
/ 0 نظر / 18 بازدید