گزیده ای از سخنان امام رضا علیه السلام

                 

                                       

 

             

                 

 

-- دامهای شیطان:  امام رضا علیه السلام فرمود: شیطان نزد پیامبران می آمد و با آنها سخن می گفت. روزی  حضرت یحیی علیه السلام به شیطان فرمود:«من می خواهم دام های تو را که با آن مردم را بهدام می اندازی، مشاهده کنم
شیطان گفت:«بسیار خوب، فردا صبح نشانت می‌دهم

روز بعد حضرت یحیی دید شیطان از سوراخی وارد اطاق شد، با صورتی مانند بوزینه وبدنی مانند خوک و چشمان دریده. او بدون چانه بود و دو دست در سینه و دو دست در شانهداشت. رگ‌های درشت پشتش در جلو و انگشتانش در پشت سرش بود. قبایی در بر کرده وکمربندی بسته و رشته های نخ سبز و قرمز از آن آویزان و زنگ بزرگی در دست گرفته و یکسپر بر آن آویخته بود که قلابی آهنی درمیان آن قرار داشت
.
حضرت یحیی پرسید:«اینکمربند چیست؟

شیطان گفت:«اینمجوسیّتاست که من برای آنها تأسیس کردهام

یحیی پرسید:«این نخ های رنگارنگ چیست؟

شیطان گفت:«به وسیله آن زن هارا زینت می‌دهم تا مردان را فریب دهند

یحیی پرسید:«این زنگ چیست؟
»
گفت:«این ساز و آواز است که وقتی مردم شراب می خورند، آن را به صدا در میآورمتا رقص و پایکوبی کنند

یحیی پرسید:«از چه گروهی بیشتر خوشت می آید؟
»
گفت:« از زن ها، چون وسیله شکار من هستند و من نقشه های خود را به وسیله آنانبه انجام می‌رسانم. هر گاه مردمان صالح، مرا نفرین کنند فرار می کنم و به اجتماعاتزن ها می روم. از سخنانشان بسیار شادمان می شوم و لذّت می برم

حضرت یحییپرسید:«این سپر چیست؟
»
شیطان گفت:«با آن دعای مردم صالح را از خود دفع می کنم

حضرت یحیی فرمود:«آیا تاکنون بر من پیروز شده ای؟

شیطان گفت:«نه، هنوزنتوانسته ام، ولی از یک خصلت تو خوشم می‌آید. تو زیاد می خوری و این مانع می‌شود کهشب برخیزی و نماز بگزاری

حضرت یحیی فرمود:«من اینک با خدای خود عهد بستم کهتا دم مرگ، دیگر سیر غذا نخورم

شیطان گفت:«من هم عهد می کنم که دیگر هیچ فردصالحی را نصیحت نکنم

آن‌گاه از نزد حضرت یحیی علیه السلام بیرون رفت و دیگربرنگشت
.

-- غفلت از مرگ
: حضرت امام رضا علیه السلام از  علی علیه السلام روایت کرد که فرمود:«کسانی هستند که با شوق لباس می‌بافند، درحالی‌که همان لباس، کفن آنها می‌شود، یا خانه می‌سازند تا در آن سکونت کنند و همانخانه محل دفن آنها می‌گردد


-- غربت اسلام
: حضرت رضا علیه السلاماز رسول خدا (ص) روایت کرد که فرمود:«اسلام در آغاز غریب بود وبار دیگر غریب خواهد شد. و خوشا به حال غریبان


-- بدخلقی
: حسین بنبشاء می گوید
:
برای حضرت رضا علیه السلام نوشتم که خواستگار دخترم بداخلاق است
.
امام فرمود:«اگر بداخلاق است دختر خود را به او نده


-- قرائت
قرآن: حضرت امام رضا علیه السلام به نقل از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلمفرمود:«برای خانه‌های خود بهره ای ازقرآن قرار دهید. چون خانه ای که در آن قرآن خوانده شود، برای اهلش گشایش و آسایش و خیرقرار داده می شود و ساکنین آن در معرض افزایش نعمت‌اند؛ و بر عکس خانه‌ای که در آنقرآن خوانده نمی‌شود سختی و تنگی بر اهلش رو آورد، خیر و نیکی و برکت از آنها کممی‌شود و ساکنین آن در کمی و کاستی و کمبود خواهند بود


-- انفاق
: روزی حضرت رضا علیه السلام از یکی از غلامان خود پرسید:«آیا امروز چیزی در راه خداانفاق کرده اید؟
»
غلام گفت:«نه

امام فرمود:«پس خداوند از کجا به ما عوضدهد؟! برو چیزی در راه خدا انفاق کن، حتی اگر یک درهم باشد


-- نتیجه
محبّت: حضرت رضا علیه السلام به ریان بن شبیب فرمود:«اگر خوشحال می‌شوی که باما در درجات بلند بهشت باشی، پس برای اندوه ما اندوهناک و برای خوشحالی ما مسرورباش! بر تو باد دوستی ما  اهل بیت. بدان اگر کسی سنگی را دوست بدارد، خداوند او را در روز قیامت با آن سنگمحشور می‌فرماید


منابع
:
طرائف الحکم با ترجمه/ 2/296/ 1376
.
طرائف الحکم با ترجمه/ 1/ 206 / 418
.
طرائف الحکم با ترجمه/2/ 109/ 1019
.
طرائف الحکم با ترجمه/ 1/ 280/ 527
.
اخبار و آثار حضرت امام رضا علیهالسلام، صفحات 811 تا 836.

/ 1 نظر / 39 بازدید
سایبری

با سلام خدمت شما کاربرگرامی توفیقات روزافزون برای شما خواستارم : وبلاگ پرمحتوا وخوبی دارید که همراه با خبرهای تازه است .ما خوشحال می شویم که درفضای مجازی حضور مستمر داشته باشید . چندروز ی به پایان سال نداریم وهر سال شاهد هزاران اتفاقات ناگوار درچهارشنبه سوری ومزاحمت های بیشماری برای تمام اقشارمردم (مرد ،زن ،پیر و جوان ، کودک ونجوان و خلاصه حتی اونی که موقع به دنیا امدنش )در کشور واستان عزیزمان هستیم که با ندانم کاری یکسری افراد سال جدید تلخ وپرحادثه ای را رقم . آن هم انفجار ترقه های که صدای عزیمی دارند. برای جلوگیری از این امر شما هم می توانید سهم بسیار بزرگی از این اجر معنوی را داشته باشید زیرا با آگاه سازی مردم دیگر دنبال مواد آتشزا ومترقه نمی روند .مگر تعدادی خانواده های ناآگاه پس هم اکنون شروع به مقاله ها وشرح حوادث ناگوار چهارشنبه سوری را نمائید تا سیل عظیمی آگاه شوند برای آگاهی بیشتر سری به وب سایت ما(ww.nafee.ir)بزنید باتشکر 89/12/22