موضعگیرى منفى امام رضا علیه السلام
ساعت ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۸/۸   کلمات کلیدی: امام رضا علیه السلام ،مقالات امام رضا علیه السلام ،اشعار امام رضا علیه السلام

امام بظاهر و در گفتار ولیعهدى را پذیرفت ولى عملا آن را نپذیرفته بود زیرا شرط کرد که هیچ مسئولیتى نداشته باشد و درکارها مداخله یى نکند.مامون شرایط را قبول کرده بود ولى گاهى مى کوشید برخى کارها را بر امام تحمیل کند و امام را آلت اجراى مقاصد خود قرار دهد،ولى امام بشدت مقاومت مى کرد و هرگز با او همکارى نمى کرد.

«معمر بن خلاد»مى گوید:امام رضا علیه السلام برایم نقل کرد که مامون به من گفت برخى از افراد مورد اعتماد خودت را معرفى کن تا حکومت شهرهایى که بر من شوریده اند به آنان واگذار کنم.به او گفتم:«اگر به شرایطى که پذیرفتى وفا کنى من هم به عهدم وفا خواهم کرد، من در این کار به این شرط داخل شدم که امر و نهى و عزل و نصب نکنم و مشاور هم نباشم تا پیش از تو در گذرم،سوگند به خدا خلافت چیزى است که به آن فکر نمى کردم،آنگاه که در مدینه بودم بر مرکبم سوار مى شدم و رفت و آمد مى کردم،و اهل شهر و دیگران حوائج خود را به من عرضه مى داشتند و من بر آورده مى ساختم،و آنان و من همچون عموها بودیم (مثل وابستگان با هم انس و صمیمیت داشتیم) و نامه هایم در شهرها مقبول و مورد احترام بود تو نعمتى بیش از آنچه خداوند به من عطا کرده است براى من نیفزوده یى،و هر نعمتى هم بخواهى بیفزایى باز از خداست که به من عطا مى شود»مامون گفت من به عهدم وفا دارم. (49